Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

SC 3MI SMARTINVESTMENT SRL in calitate de proprietar al www.igamo.ro respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care viziteaza acest site in vederea efectuarii de comenzi online. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si a Regulamentului UE 2016/679, SC 3MI SMARTINVESTMENT SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale care ne sunt furnizate de clientii nostri.

Scopul colectarii datelor:

Scopul colectarii datelor este de confirmare si procesare a comenzilor. Pentru a putea procesa comenzile avem nevoie de nume, adresa de facturare si un numar de telefon valid. Utilizam aceste informatii pentru a procesa comanda si a va putea contacta daca este necesar. In cazul in care se doreste crearea unui cont pe site-ul www.igamo..ro, este necesara furnizarea unei adrese de e-mail valide. De asemenea, colectarea datelor se poate face pentru: reclama, marketing si publicitate, statistici proprii, pentru sondaje de produs, precum si pentru servicii de comunicatii electronice. Tertii care au acces la date sunt: companiile de livrare si serviciile de e-mail marketing. Este necesar sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru comunicarile comerciale, livrarea produselor si emiterea documentelor fiscale. Refuzul de a oferi aceste date determina imposibilitatea noastra de a va putea livra produsele.

Transmiterea datelor personale unor autoritati sau institutii de stat se va face numai in cazul in care suntem obligati la aceasta conform legislatiei romane in vigoare. Personalul 3MI SMARTINVESTMENT SRL este obligat sa respecte confidentialitatea datelor dumneavoastra.

Temeiul si scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

1. In scopul incheierii si executarii contractelor - Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale in scopul incheierii sau executarii contractului. Pentru a putea sa va oferim produsele si serviciile noastre, este nevoie sa prelucram date cu caracter personal care va apartin.

2. In scopul indeplinirii unor obligatii legale - Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale in scopul indeplinirii unor obligatii legale. Solicitam o serie de date personale in scopul de a ne indeplini obligatiile impuse de catre autoritatile fiscale in legatura cu facturarea si raportarile catre autoritatile fiscale.

3. In scop de marketing - Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale daca persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, in anumite situatii, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a va transmite mesaje de marketing, oferte, stiri, viitoare campanii, invitatii la diverse evenimente.

4. In scopul indeplinirii obiectului nostru de activitate - Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale daca persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, va putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul realizarii obiectului nostru de activitate.

Partea responsabila:

Parte responsabila, in sensul legii protectiei datelor personale, este 3MI SMARTINVESTMENT SRL, cu sediul in Brasov, Str Minerva 7, jud.Brasov.

Utilizarea datelor cu caracter personal

SC 3MI SMARTINVESTMENT SRL respecta legile in vigoare privind confidentialitatea datelor; www.igamo.ro se angajaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti, sa le foloseasca numai in scopul stabilirii contactului cu clientii sai, precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului, oferta si politica firmei; SC 3MI SMARTINVESTMENT SRL nu incurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza datele de contact ale clientilor unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu ofera, nu face schimb de adrese de e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastra de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site, fara acordul dumneavoastra explicit.

Prin accesarea Site-ului si plasarea unei comenzi online pe www.igamo.ro sau pe alta adresa web sau de e-mail, apartinand societatii, in orice punct de lucru din Romania, clientul declara ca este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal si ca este in cunostinta de cauza, ca se bucura de drepturile prevazute de Legea nr 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

Prin efectuarea unei comenzi si completarea datelor personale in formularele de inscriere, clientii/utilizatorii declara ca sunt de acord ca toate datele lor personale sa fie incluse in baza de date 3MI SMARTINVESTMENT si isi dau acordul expres si neechivoc ca toate datele lor personale sa fie stocate si utilizate pentru:activitati de marketing, prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing) la adresele de e-mail comunicate catre 3MI SMARTINVESTMENT;

participarea la concursuri si promotii;transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari in site, administrare, etc);statistici interne necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite si imaginii site-ului si pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promotii, functionalitati si servicii noi;pentru a asigura accesul la sectiuni cu acces limitat ale site-ului;cercetari de piata;urmarirea datelor de vanzari.

Pe baza unei cereri transmise catre adresa office@igamo.ro, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

  • dreptul la informare (operatorul este obligat sa incunostinteze persoana vizata cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal);

  • dreptul de acces la date (inclusiv procedura exacta de urmat, adresa de e-mail folosita);

  • dreptul de interventie asupra datelor (inclusiv procedura sau posibilitatea de remediere prevazuta in site); orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

  • dreptul de opozitie (persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari);

  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate in baza unei prelucrari automate;

  • dreptul de a se adresa justitiei.Modalitatea de exercitare a drepturilor utilizatorilor enumerate mai sus este prin e-mail, la adresa office@igamo.ro. sau orice alta adresa apartinand societatii, din locatia in care utilizatorul a accesat societatea noastra.